Esittely

Olen Kunnon Helmen Elina Seppälä, lasten ja nuorten kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti. Valmistuin Turun terveydenhuolto-oppilaitoksesta vuonna 1993. Minulla on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) edellyttämä laillinen pätevyys harjoittaa ammattiani. Toimin Akaasta käsin liikkuvana ammatinharjoittajana ja toiminta-alueeni on Etelä-Pirkanmaa. Hoidan mm. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksusitoumukseen oikeutettuja asiakkaita sekä toimin KELA:n lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalveluiden palveluntuottajana eli kuntoutan vaikeavammaisia henkilöitä.

Kuntoutan asiakkaitani heille tutuissa ympäristöissä, kuten kodeissa, päiväkodeissa, kouluissa, toimintakeskuksissa, asuntoloissa tai vaikkapa uimahalleissa tai kuntosaleissa. Luonnolliseen arkiympäristöön tuotu fysioterapia antaa mielestäni parhaiten käytännön eväitä jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen. Työskentelen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä, sairaalan (lähettävä taho), päiväkodin, koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Antamani fysioterapia pohjautuu mm. erikoiskoulutuksessa hankkimaani NDT, Bobath -koulutukseen, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Se perustuu asiakkaan ongelmien kokonaisvaltaiseen havainnoimiseen ja ymmärtämiseen. Lapsen kuin myös nuoren liikkumisen ja toiminnan malleja pyritään ohjaamaan mahdollisimman normaaleiksi. NDT-terapian tavoitteena on, että harjoitetut toiminnot nivoutuvat osaksi kuntoutettavan jokapäiväistä elämää. Siksi terapian toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista myös lapsen ja nuoren lähiympäristöltä.