Esittely

Olen Kunnon Helmen Elina Seppälä, lasten ja nuorten kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti. Valmistuin Turun terveydenhuolto-oppilaitoksesta fysioterapeutiksi vuonna 1993 ja toimin Akaan Kylmäkoskelta käsin liikkuvana ammatinharjoittajana ja toiminta-alueeni on Etelä-Pirkanmaa.

Minulle voi hakeutua fysioterapiaan joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon ohjaamana tai ottamalla suoraan itse yhteyttä. Hoidan ensisijaisesti lapsia ja nuoria, mutta tilanteen salliessa otan vastaan myös aikuisasiakkaita. Minulla on Valviran (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto) edellyttämä laillinen pätevyys harjoittaa ammattiani.

Toimin Kelan järjestämän ja rahoittaman vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana sekä fysio- että allasterapiassa. Minulla on sopimukset Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapiaan ja allasterapiaan Kelan Keskisen vakuutuspiirin eli alueeseen 3. Pääasiassa toimin Akaan, Lempäälän, Urjalan ja Valkeakosken alueella. Allasterapiaa toteutan Valkeakosken uimahallissa ja olen suorittanut Suomen Uima- ja Hengenpelastusliiton Trimmi-kurssin. Asiakkaitteni kuntoutus perustuu kuntoutussuunnitelmaan, joka on laadittu yhteistyössä asiakkaan ja hoidosta vastaavan tahon kanssa.

Hoidan myös Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluseteliin eli palseen oikeutettuja asiakkaita.

Kuntoutan asiakkaitani pääosin kotikäynteinä eli heille tutuissa ympäristöissä, kuten kodeissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Näiden lisäksi terapia voi toteutua esimerkiksi uimahallissa tai kuntosalissa. Vastaanottotilani sijaitsee Akaan Kylmäkoskella. Tiloissa ei ole ollut eläimiä eli ne ovat allergiavapaat. Tarvittaessa voidaan neuvotella esim. avustajakoiran tulosta vastaanottotiloihin. Luonnolliseen arkiympäristöön tuotu fysioterapia antaa mielestäni parhaiten käytännön eväitä jokapäiväisessä elämässä selviytymiseen. Kaikki asiakkaani tarvitsevat tukea ja ohjausta liikunnallisen kehityksen eri vaiheissa. Työskentelen tiiviissä yhteistyössä asiakkaan, hänen perheensä, sairaalan (lähettävä taho), päiväkodin, koulun sekä muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa. Käytän työkielenä suomea. Tarvittaessa käytän myös puhetta tukevia tukiviittomia ja kuvakommunikointia. Jonotilanteen saat selville ottamalla yhteyttä suoraan minuun joko puhelimitse (050 517 9114) tai sähköpostitse (elina.seppala@kunnonhelmi.fi).

Antamani fysioterapia pohjautuu erikoiskoulutuksessa hankkimaani NDT, Bobath -koulutukseen, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa. Se perustuu asiakkaan ongelmien kokonaisvaltaiseen havainnoimiseen ja ymmärtämiseen. Lapsen ja nuoren liikkumisen ja toiminnan malleja pyritään ohjaamaan mahdollisimman normaaleiksi. Terapian tavoitteena on, että harjoitetut toiminnot nivoutuvat osaksi lapsen ja nuoren jokapäiväistä elämää. Siksi terapian toteuttaminen vaatii tiivistä yhteistyötä ja sitoutumista myös lapsen ja nuoren lähiympäristöltä. Fysioterapian lisäksi pyritään asiakkaalle löytämään sopivia ja motivoivia liikunnallisia harrastuksia.