Lasten fysioterapia

Lasten fysioterapia on yksi lääkinnällisen kuntoutuksen muoto, jonka avulla pyritään parantamaan tai ylläpitämään lapsen liikkumis- ja toimintakykyä. Se perustuu arviointiin, tutkimiseen ja suunnitteluun sekä yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin.

Määrätietoisella harjoittelulla pyritään saavuttamaan asetetut tavoitteet ja sen jälkeen siirtämään opittu taito asiakkaan arkeen hänen omaan lähiympäristöönsä. Liikkumisen apuvälineet liittyvät tiiviisti kuntoutukseen ja niiden käyttöönotto ja harjoittelu ovat kiinteästi osa fysioterapiaa.

Jokaisen asiakkaan kohdalla tulee pohtia kuntoutuksen kannalta yksilölliset tavoitteet ja menetelmät. Kuntoutuksen edetessä tai tilanteen muuttuessa tavoitteita ja menetelmiä tarkistetaan ja muutetaan tarpeen vaatiessa.